Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівниківПоложення про Молодіжну раду Профспілки працівників охорони здоров’я України

 Додаток 2
до Постанови Президії
ЦК Профспілки ПОЗУ
від 04.03.2010
№ П-18-6 

I. Загальні положення

1.1.Молодіжна рада Профспілки працівників охорони здоровя України (далі – Рада) є дорадчим органом, яка об’єднує на добровільних засадах представників молоді – членів Профспілки.

1.2. Рада у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом та Програмою Профспілки працівників охорони здоров’я, Концепцією молодіжної політики Профспілки, рішеннями виборних органів Профспілки та цим Положенням. 

 

II.Мета та основні напрями діяльності  Ради 

 2.1. Метою діяльності Ради є:

2.1.1. Координація діяльності молодіжних рад (комісій) організацій Профспілки щодо захисту трудових, соціально-економічних і духовних прав та інтересів працюючої, студентської та учнівської молоді.

2.1.2.Залучення молоді до членства у Профспілці.

2.1.3. Організація роботи з підготовки профспілкових кадрів із числа молодих членів Профспілки.

2.1.4. Участь у формуванні позитивного іміджу галузевої Профспілки.

2.2. Основними напрямами діяльності Ради є:

2.2.1. Участь у розробці стратегії та тактики розвитку молодіжної політики Профспілки.

2.2.2.Організація і проведення масових молодіжних заходів з найбільш актуальних молодіжних проблем.

2.2.3. Здійснення аналізу стану молодіжної політики у галузі щодо соціально-економічного захисту молоді, створення умов для її професійного становлення, задоволення культурних потреб та інтересів молоді.

2.2.4. Взаємодія з виборними органами Профспілки з питань вдосконалення молодіжної політики Профспілки.

2.2.5. Формування нових чинників мотивації профспілкового членства.

2.2.6.  Взаємодія з державними органами  влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та організаціями роботодавців у питаннях соціально-економічного захисту молоді, розвитку туризму, оздоровлення, відпочинку, масової фізичної культури й спорту.

2.2.7. Співпраця з Молодіжною Радою ФПУ (участь у спільних акціях, семінарах, форумах тощо).

2.2.8 Взаємодія з глобальними профспілковими організаціями та іншими міжнародними організаціями.

2.2.9. Підготовка пропозицій до проектів Генеральної та Галузевої угод, проектів законів, інших нормативно-правових актів щодо захисту прав та інтересів молоді.

2.2.10. Інформаційна робота з питань формування позитивного іміджу Профспілки.

2.2.11. Організація навчання молодих профспілкових кадрів та активу, проведення форумів, конференцій, зльотів, семінарів, круглих столів з актуальних проблем молоді.

2.2.12. Сприяння роботі виборних органів Профспілки усіх рівнів, внесення пропозицій щодо включення молоді до кадрового резерву на заміщення посад керівників організацій Профспілки.

 

III. Порядок формування та організація роботи Ради 

3.1. Рада формується за принципом: кожна територіальна організація Профспілки, де створена молодіжна рада, делегує до її складу голову молодіжної ради територіальної організації Профспілки (за посадою) віком до 35 років.

3.2 Склад Ради затверджується рішенням Президії Профспілки.

3.3. Член Ради може бути відкликаним за рішенням організації, яка його делегувала.

У разі відкликання члена Ради, організація Профспілки протягом місяця делегує до складу Ради голову молодіжної ради організації, якій затверджується на черговому засіданні Президії Профспілки.

3.4. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на рік. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин членів Ради.

3.5. Рішення про скликання засідання Ради приймає Виконавчий комітет Ради, повідомляє про це членів Ради не пізніше як за 1 місяць.

3.6. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні та носять рекомендаційний характер.

3.7. З метою розгляду невідкладних питань Рада може приймати рішення шляхом поіменного опитування членів Ради з наступним інформуванням про їх прийняття на черговому засіданні Ради.

3.8. За рішенням Ради на її засідання можуть запрошуватися представники громадських молодіжних організацій, організацій роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування.

У засіданні Ради можуть брати участь керівники організацій Профспілки будь якого рівня.

3.9. Діяльністю Ради керує голова, а в разі його відсутності – заступник за дорученням голови Ради.

Голова Ради та його заступники обираються Радою зі свого складу та вважаються обраними, якщо за них проголосувало не менше половини обраних членів Ради.

3.10. Повноваження Голови Ради:

  • забезпечує виконання Радою завдань, визначених цим Положенням;
  • головує на засіданнях Ради та підписує прийняті рішення;
  • бере участь у роботі виборних органів Профспілки;
  • за погодженням з Головою Профспілки представляє Раду в молодіжних організаціях, організаціях роботодавців, органах державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організаціях тощо;
  • організує та забезпечує роботу Виконавчого комітету Ради.

3.11. Рада працює на підставі річних планів погоджених Президією Профспілки.

3.12. Рада вносить пропозиції на розгляд виборних органів Профспілки з питань: статутної діяльності Профспілки, соціально-економічного захисту молоді, державної підтримки працюючої та студентської молоді з питань забезпечення зайнятості, надання гарантованого робочого місця, отримання безкоштовної освіти, збільшення асигнувань на потреби молодіжного житлового будівництва, оздоровлення та духовного виховання тощо.

3.13. Рада, за погодженням з Головою Профспілки, може формувати робочі групи, комісії із залученням науковців і фахівців для підготовки аналітичних, методичних матеріалів, експертизи проекті законів, інших нормативно-правових актів щодо захисту прав та інтересів молоді.

3.14. У своїй діяльності Рада підзвітна та підконтрольна Президії Профспілки.

3.15. Діяльність Ради та Виконавчого комітету здійснюється за рахунок коштів бюджетів ЦК Профспілки та організацій Профспілки.

 

IV. Виконавчий комітет Ради 

4.1. Для здійснення організаційного, інформаційного, аналітичного забезпечення виконання Радою завдань визначених цим Положенням, Рада обирає зі свого складу Виконавчий комітет у кількості 4 осіб.

До складу Виконавчого комітету також входять голова Ради та його заступники за посадою.

4.2. Засідання Виконавчого комітету проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на півроку.

4.3. Рішення про скликання засідання Виконавчого комітету приймає голова Ради, за погодженням з Головою Профспілки та повідомляє про це членів Виконавчого комітету за 15 днів до його засідання.

 

V. Заключні положення

Це Положення набуває чинності з дня його затвердження Президією Профспілки працівників охорони здоров’я України. 

Про керівника


Тецька Ірина Станіславівна ...

Приймальня

немає новин.

Календар подій

Попередні February - 2023 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Фотодокументи